Priče zaposlenih

NephroCare tim

Rad u centru za dijalizu je više od posla. Na sledećim stranicama pronaći ćete lične poglede o iskustvu sa radom za NephroCare.