Posao medicinske sestre

Nurse working on a dialysis machine
Zašto izabrati dijalizu

Izabrali ste da radite na dijalizi ili želite da promenite svoju stručnu oblast.

Profesionalna vrednost

Započinjanje karijere medicinske sestre na dijalizi predstavlja smisleni način da od samog početka steknete profesionalnu vrednost. U većini zemalja posao medicinske sestre na dijalizi veoma je cenjen i tražen od strane poslodavaca, ne samo za rad na dijalizi već i za druge poslove u oblasti sestrinstva. Nakon završetka obuke, medicinska sestra na dijalizi može da radi u bilo kojoj sredini za dijalizu gotovo bilo gde u svetu.

Opis posla i potrebne veštine

Kao medicinska sestra na dijalizi imaćete mogućnost da upotrebite sve svoje stručne veštine iz oblasti sestrinstva i značajno ćete unaprediti svoju sposobnost rada sa ljudima. Radićete u prijateljski nastrojenoj sredini gde će Vam tehnologija i oprema omogućavati da još bolje vršite svoju izuzetno važnu ulogu u lečenju pacijenata.

U jedinicama za dijalizu medicinske sestre rade u timovima koji mogu nezavisno da organizuju svoj rad.

Podrška u obuci

Mi u kompaniji NephroCare verujemo da je stalna edukacija veoma važna. Vaša obuka počinje već prvog dana. U okviru našeg Osnovnog programa obuke medicinskih sestara za dijalizu (akreditovanog od strane Evropskog udruženja medicinskih sestara za dijalizu i transplantaciju / Evropskog udruženja za renalnu negu (EDTNA/ERCA)), biće Vam dodeljen mentor, koji će Vas voditi kroz Vaša prva tri meseca i nastaviti da Vampruža podršku nakon toga. Proći ćete kroz mnogo praktične obuke i teorijskih kurseva kako biste stekli znanje i iskustvo. Dok budete napredovali, Vaše obrazovanje će se nastavljati kroz odgovarajuću obuku.

Ravnoteža između posla i privatnog života

Rad u jedinici za dijalizu omogućava Vam da optimalno organizujete svoj porodični život. Radićete u predvidljivom smenskom sistemu koji Vam pruža mnogo veću fleksibilnost radnog rasporeda u odnosu na druga radna mesta medicinskih sestara. Nedeljom se ne radi, a nema ni noćnih smena.

Rad u timu

Najveći deo osoblja u jedinici za dijalizu čine medicinske sestre. Stoga se one oslanjaju jedne na druge i pružaju podršku kad god je to potrebno. Medicinske sestre na dijalizi takođe sarađuju sa drugim stručnim osobljem koje čini jedinicu za dijalizu, kao što su lekari, psiholozi, socijalni radnici i nutricionisti. To je zapravo multidisciplinarni tim.

Uticaj na živote pacijenata

Upoznaćete pacijente i brinuti se o njima, stvarajući tako dugoročni odnos. Postaćete im važni i na taj način ćete moći značajno da doprinesete njihovoj dobrobiti. A takođe ćete videti rezultate dobre nege koju im pružate.

Zašto treba izabrati NephroCare?

Trenutno radite na dijalizi i tražite novi izazov

Podrška u obuci

Mi u kompaniji NephroCare verujemo da je stalna edukacija veoma važna. Vaša obuka počinje već prvog dana. U okviru našeg Osnovnog programa obuke medicinskih sestara za dijalizu (akreditovanog od strane Evropskog udruženja medicinskih sestara za dijalizu i transplantaciju / Evropskog udruženja za renalnu negu (EDTNA/ERCA)), biće Vam dodeljen mentor, koji će Vas voditi kroz Vaša prva tri meseca, a i nakon toga će nastaviti da Vam pruža podršku. Proći ćete kroz mnogo praktične obuke i teorijskih kurseva kako biste stekli znanje i iskustvo. Kako budete napredovali, Vaše obrazovanje će biti nastavljeno kroz odgovarajuću obuku.

Kvalitet i bezbednost

Kao izuzetno iskusni pružaoci usluga dijalize, imamo veoma dobro uspostavljene procedure i standarde. Od samog početka radićete u dobro organizovanoj sredini.

Odeljci „Standardi dobre nege dijalizom kompanije NephroCare” i „Higijena i kontrola infekcija” zajedno sa procesima koji opisuju kako postići najbolju praksu na tim područjima predstavljaju naše ključne smernice o kvalitetu sestrinske nege, zahvaljujući kojima su jedinice za dijalizu bezbednije za naše pacijente i zaposlene.

Radna sredina

Klinike NephroCare su izuzetno harmonizovane radne sredine, počev od arhitektonskih standarda koji se tiču prostora i organizacije jedinice za dijalizu. I Vi ćete imati koristi od ovog dobro organizovanog i ugodnog radnog okruženja.

Naš rad se zasniva na standardizovanim procesima, jasnim ulogama i odličnoj organizaciji smenskog sistema i zadataka. Osećaćete se dobrodošli u našoj sredini.

Razvoj karijere

Postoji mnogo načina kako možete da unapredite svoju karijeru u kompaniji NephroCare. Možete se specijalizovati za upravljanje podacima i kvalitetom, higijenu, obuku i mentorstvo, a takođe možete da napredujete u hijerarhiji u Vašem centru za dijalizu, kao i na pozicije u sedištu kompanije. Većinu upravljačkih pozicija u sestrinstvu obavljaju medicinske sestre izabrane iz naših klinika. A ako ikada odlučite da promenite posao, radno iskustvo u kompaniji NephroCare predstavlja jaku profesionalnu preporuku.

Angažovanje u naučnoj zajednici

Mi smatramo da bi sve medicinske sestre trebalo da razmenjuju stručno znanje i učestvuju u naučnom napretku svoje profesije. Zato podržavamo učešće na međunarodnim konferencijama EDTNA/ERCA svih naših medicinskih sestara koje imaju aktivnu ulogu u naučnim aktivnostima. Ako ste učestvovali na kongresima, verovatno ste već videli naše postere i prisustvovali sastancima.

Povezane teme

Misija i vizija, međunarodna mreža/mogućnosti i vrednosti kompanije za pružanje nege NephroCare u okviru kompanije Fresenius Medical Care.