Iskustva zaposlenih

[Translate to Serbia - Serbian:] The NephroCare team
Rad u centru za dijalizu je više od zaposlenja.

Razgovarali smo sa kolegama u različitim zemljama koji su nam svojim rečima opisali svoju izabranu profesiju, strast, izazove, ono što mogu da pruže našim pacijentima i nagrade koje im donosi rad na dijalizi.

Povezane teme

Zahvaljujući prednostima zanimanja i poslovnim prilikama, mnogi lekari, a posebno nefrolozi, odlučuju se za rad na dijalizi.