Hronična bolest bubrega

HBB i njene društvene implikacije
Hronična bolest bubrega, tiha epidemija – društveni izazov

Hronična bolest bubrega (HBB) je opšti naziv za trajno ireverzibilno oštećenje bubrega.1 Ona se definiše kao strukturno oštećenje bubrega ili kao oslabljena funkcija bubrega (smanjena jačina glomerularne filtracije (GFR) u toku 3 meseca ili više meseci.2

HBB je ozbiljno stanje povezano sa preranom smrtnošću, smanjenim kvalitetom života i povećanim troškovima medicinske nege.3 Ona predstavlja ozbiljan izazov za one koji od nje boluju, njihove porodice i pružaoce zdravstvene nege. 1

Povezane teme

Postoje mnoge klinike i bolnice koje nude lečenje hemodijalizom.