Obratite pažnju na

Kada ste kod kuće, pored dijalize ćete možda morati redovno da obavljate nekoliko zadataka. To uključuje: proveru vitalnih znaka, upravljanje ishranom, uzimanje lekova i održavanje aktivnosti. Pored toga, važno je paziti na komorbiditete. Saznajte više o njima u ovom odeljku.