Lečenje HBB

Physician and patient
Naš NephroCare pristup

Uz NephroCare, Fresenius Medical Care ima odgovornost da podrži zdravstvene sisteme sa inovativnim konceptima brige i pruži održivu i pristupačnu negu visokog kvaliteta za sve veći broj pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega.

Brojna istraživanja dokazuju da upravljanje hroničnom bubrežnom insuficijencijom (HBI) značajno doprinosi tome da su pacijenti koji kreću na dijalizu zdraviji, čime se smanjuju troškovi za lečenje pacijenata sa hroničnom bolešću bubrega i poboljšava životni vek.

Upućivanje na specijalističke usluge

Nefrološka zajednica preporučuje upućivanje ljudi sa HBB na specijalističke usluge lečenja bubrežnih oboljenja ljudi u sledećim okolnostima:

  • akutno oštećenje bubrega (AKI) ili nagli neprekidni pad brzine glomerularne filtracije (GFR);
  • GFR <30 ml/min/1,73 m2 (GFR kategorije G4-G5);
  • konzistentan nalaz značajne albuminurije (ACR ≥300 mg/g [≥30 mg/mmol] ili AER ≥300 mg/24 časa, otprilike ekvivalentno PCR ≥500 mg/g [≥50 mg/mmol] ili PER ≥500 mg/24 časa);
  • prisustvo eritrocita u urinu, 420 eritrocita pod velikim uveličanjem, neprekidno i bez očiglednog razloga;
  • HBB i hipertenzija rezistentna na lečenje sa 4 ili više antihipertenzivna agensa;
  • trajna abnormalnost serumskog kalijuma;
  • rekurentna ili izražena nefrolitijaza;
  • nasledna bolest bubrega.1