Mogućnosti za karijeru

Lekar u razgovoru sa medicinskom sestrom
Rad u kompaniji NephroCare

U kliničkom okruženju nisu samo tehnologija i medicinska stručnost od ključne važnosti. Naše stručno osoblje takođe uspostavlja humanu i emotivnu vezu sa pacijentima i kao takvo je veoma važno za komplijansu i dobrobit pacijenta.

Fresenius Medical Care, osnovan pre više od 100 godina, svetski je lider u lečenju bubrežnih bolesnika. Mi rukovodimo mrežama centara za dijalizu širom sveta (za više detalja pogledajte ovde). Na međunarodnom nivou, usluge sveobuhvatne brige o pacijentima obuhvaćene su brendom NephroCare.

Naši zaposleni su naš najvažniji resurs, a mi smo naučili kako da njihovu radnu sredinu učinimo boljom i bezbednijom za njih. Putem našeg Programa zadovoljstva zaposlenih kontinuirano vršimo procenu radne klime i motivacije zaposlenih i preduzimamo mere kad god je to potrebno. Iz tog razloga broj zaposlenih koji napusti posao u klinikama NephroCare EMEA iznosi manje od 10% godišnje.