Bubrezi i otkazivanje bubrega

Hronična bubrežna insuficijencija (HBI) znači da bubrezi prestaju da rade dovoljno dobro za održavanje zdravlja. To je proces koji se obično odvija mesecima ili godinama. Proces ne može da se preokrene, ali sa ranom dijagnozom, odgovarajućim lečenjem i nekim promenama u načinu života, on se može usporiti ili u nekim slučajevima čak i zaustaviti. Ako imate bolest bubrega, naučite sve što možete da uradite povodom toga – ispravno lečenje i promene u načinu života mogu vam pomoći da duže ostanete zdraviji. Vaš lekar će takođe blisko sarađivati sa vama da biste učinili sve da zaustavite ili bar usporite napredovanje bolesti kontrolisanjem uzroka.

Šta bubrezi rade?

Vaša dva bubrega rade više nego što mislite. Bubrezi uklanjanju višak vode u telu i otpadne materije 24 časa dnevno. Višak vode u telu i otpadne materije uklanjaju se iz tela preko urina.

Pored poslova „uklanjanja“ i „čišćenja“ bubrezi imaju nekoliko drugih veoma važnih funkcija:

  • Oni regulišu elektrolite, kao što je koncentracija (soli) kalijuma i natrijuma u telu.
  • Oni luče hormone za:
    •  kontrolu krvnog pritiska
    •  proizvodnju crvenih krvnih zrnaca
    •  očuvanje jakih kostiju

Pet faza hronične bubrežne insuficijencije

HBI je podeljena na 5 faza bolesti (HBI 1–5). Faza 3 HBI često se dalje deli na 3a i 3b. Radi jednostavnosti HBI faze od 1 do 3a mogu se zvati rane faze, a HBI od 3b do 5 kasne faze.

Da bismo vam pomogli da unesete odgovarajuće promene u život, neophodno je da znate fazu svoje bolesti, koja vam govori koliko je bolest napredovala. Pet faza bolesti određuju se na osnovu brzine glomerularne filtracije (GFR). Zato je važno da razumete šta je to GFR.

Brzina glomerularne filtracije (GFR)

Brzina glomerularne filtracije (GFR) je mera funkcije bubrega koja se može proceniti jednostavnim testom krvi koji meri nivo kreatinina i albumina u krvi, uzimajući u obzir i vaše godine, rasu, pol i ostale faktore. Pomoću GFR-a vaš lekar može da odredi fazu bolesti bubrega i isplanira lečenje. Što je niža GFR, to je rizik od napredovanja bolesti veći. Rizik od napredovanja pruža informacije o tome koliko je verovatno da će HBI napredovati.

Albuminurija

Pored GFR-a može biti važan i nivo albuminurije. Albuminurija znači da imate abnormalnu količinu proteina u urinu, koja može biti rani znak trenutne bolesti bubrega i znači da vaši bubrezi ne filtriraju krv dovoljno dobro. Albuminurija se može otkriti pomoću jednostavnog testiranja test-trakom za urin da bi se videlo da li se proteini mogu pronaći u urinu. Što je veći nivo albuminurije, veći je rizik da će HBI napredovati.