Vakcina protiv virusa Covid-19

Vakcinacija žena

Vakcinacija protiv virusa SARS-CoV-2 pomaže telu da razvije imunitet na novi koronavirus (SARS-CoV-2) koji uzrokuje COVID-19, bez potrebe za razvojem prirodnog imuniteta infekcijom i oporavkom od bolesti.

Čak i nakon vakcinacije, za razvoj imunog odgovora potrebno je određeno vreme. Kontinuirano insistiranje na prevenciji, poput higijene ruku, nošenja maski i održavanja distance, od ključne je važnosti iz 2 razloga:

  • Za razvoj imuniteta potrebno je vreme i ne mora da znači da će se u potpunosti razviti.
  • U ovom trenutku ne znamo da li će vakcinacija sprečiti izlučivanje virusa i da li vakcinisane osobe mogu da rašire bolest.

Često postavljana pitanja o vakcinaciji

Zašto je važno vakcinisati se?

Vakcinacija protiv virusa SARS-CoV-2 može značajno smanjiti rizik od infekcije virusom i razvoja COVID-19. Ako se inficirate virusom COVID-19, vakcinacija može smanjiti rizik od ozbiljnijih komplikacija. Za vakcinaciju protiv COVID-19 postoje i biće dostupne različite vrste vakcina.

Da bi većina vakcina protiv virusa SARS-CoV-2 koje se uskoro očekuju bila efikasna, potrebno je primiti dve doze. Obe doze se moraju dati u određenom vremenskom roku (npr. 21 dan nakon prve doze).

Da li će vakcine protiv virusa COVID-19 pružiti dugoročnu zaštitu?

Trenutno nema dovoljno dokaza o trajanju imuniteta. Stručnjaci treba da prikupe više dokaza o zaštiti koju pruža vakcinacija da bi procenili trajanje imuniteta.

Šta treba da kažem medicinskom osoblju pre vakcinacije?

Pre vakcinacije obavestite medicinsko osoblje ako ste ikada imali ozbiljnu alergijsku reakciju. Prema mišljenju zdravstvenih radnika, neke vakcine se ne smeju koristiti kod osoba sa prethodnim ozbiljnim alergijskim reakcijama.

Ako ste trenutno bolesni i imate temperaturu (telesna temperatura > 38,5%), odložite vakcinaciju dok se ne oporavite. Ako imate bilo kakve simptome, trebalo bi da obavestite osoblje na mestu vakcinacije o tome, a medicinsko osoblje će odlučiti da li će se vakcinacija izvršiti ili odložiti.

Koji su tipični simptomi i neželjene reakcije koje bih mogao/mogla imati posle vakcinacije?

Nakon vakcinacija uopšte, imuni sistem počinje da se aktivira, što može dovesti do tipičnih simptoma kao što su bol u ruci, umor, glavobolja, lagana groznica. Većina neželjenih reakcija kod standardne vakcinacije je blaga i ne bi trebalo da traju duže od nedelju dana. Potencijalne neželjene reakcije koji nastanu usled vakcinacije protiv virusa SARS-CoV-2 biće naznačene u uputstvima za upotrebu odgovarajuće vakcine, a vaš ordinirajući lekar će vas obavestiti i porazgovarati o tome sa vama.

U retkim slučajevima do pojave alergijske reakcije dolazi u roku od nekoliko minuta od vakcinacije. Medicinsko osoblje je obučeno za lečenje alergijskih reakcija i to odmah čini.

Nakon vakcinacije može doći do pojave ovih simptoma koji ukazuju da vaše telo reaguje na vakcinaciju. Simptomi obično ne traju duže od 3 dana:

  • Bol ili otok na mestu uboda
  • Zamor
  • Glavobolja i prehlada ili groznica
  • Bol u zglobovima
  • Mučnina

Da li posle vakcinacije moram da nastavim da praktikujem prevenciju?

Trenutno nema dovoljno dokaza o trajanju imuniteta. Stručnjaci treba da prikupe više dokaza o zaštiti koju pruža vakcinacija da bi procenili trajanje imuniteta. Zbog toga je i dalje važno da praktikujete prevenciju nošenjem maski, redovnom higijenom ruku i socijalnim distanciranjem. Na osnovu dokaza koje stručnjaci prikupe tokom vremena, u budućnosti će moći da preporuče odgovarajuće intervale za vakcinaciju.

Ovo se odnosi i na ljude koji su se već inficirali i oporavili od virusa COVID-19. Trenutno ima malo dokaza o trajanju prirodnog imuniteta. Zbog toga se i osobama koje su se oporavile od virusa COVID-19 preporučuje da se vakcinišu.

Koliko brzo bi vakcine protiv virusa COVID-19 mogle da zaustave pandemiju?

Razvoj pandemije virusa COVID-19 zavisi od efikasnosti, dostupnosti i volje ljudi da se vakcinišu. Vakcine najverovatnije neće pružiti potpunu zaštitu od virusa COVID-19.

Pa ipak, značajno smanjenje rizika od infekcije virusom COVID-19 i smanjenje rizika od širenja infekcije na druge ljude su najefikasniji način za zaustavljanje pandemije tokom vremena.

Na koji način vakcinacija podstiče imuni odgovor ljudskog tela?

Kada klice ili virusi, poput virusa SARS-CoV-2 koji uzrokuje COVID-19, napadnu ljudsko telo, počinju da napadaju ćelije i da se množe. Možda ste naišli na termin „antigeni“, što je naziv kategorije svih klica, virusa ili drugih štetnih mikroorganizama koji napadaju ljudsko telo. Invazija se naziva infekcijom.

Kao deo humanog imunog sistema, bela krvna zrnca se bore protiv infekcija uklanjanjem klica, virusa i zaraženih ljudskih ćelija. Tokom ovog procesa uklanjanja, imuni sistem stvara antitela. Svaka vrsta antitela je jedinstvena i brani telo od određene vrste antigena.

Vakcine pomažu telu da razvije imunitet simuliranjem infekcije, a da mi ne moramo da se razbolimo. Imuna reakcija na vakcinaciju ostavlja „memorijske“ ćelije koje pamte kako se grade potrebna antitela i kako se u budućnosti boriti protiv tog virusa.

Razvoj ovih „memorijskih“ ćelija traje nekoliko nedelja nakon vakcinacije.

Koje vrste vakcina protiv virusa COVID-19 su u fazi razvoja/dostupne?

Trenutno su dostupne i u fazi razvoja tri glavne vrste vakcina protiv virusa COVID-19:

  • Vakcina mRNK
  • Virusna vektorska vakcina
  • Vakcine proteinske podjedinice

Kakva je vakcina mRNK?

Svaki virus ima jedinstvenu proteinsku površinu. Jedan od površinskih proteina virusa je meta imune reakcije izazvane vakcinom.

Ove vakcine daju telu uputstva kako da proizvede ove bezopasne proteine. Kao reakcija imunog sistema, telo prepoznaje da protein ne bi trebalo da bude tamo i pamti kako da u budućnosti otkrije i bori se protiv virusa.

Ove vakcine ne sadrže žive viruse i stoga ne mogu da izazovu COVID-19.

Kakva je virusna vektorska vakcina?

Ove vakcine koriste modifikovani virus da zaraze ćelije i isporuče genetski kod za proizvodnju proteina šiljka virusa SARS-CoV-2. Kada se virusni vektor nađe u našim ćelijama, genetski materijal daje ćelijama uputstva za stvaranje proteina koji je jedinstven za virus. Ćelije počinju da proizvode kopije proteina. Kao reakcija imunog sistema, telo prepoznaje da protein ne bi trebalo da bude tamo i pamti kako da u budućnosti otkrije i bori se protiv virusa.

Kakve su vakcine proteinske podjedinice?

Ove vakcine sadrže bezopasan deo virusa, a to su proteini. Kao reakcija imunog sistema, telo prepoznaje da protein ne bi trebalo da bude tamo i pamti kako da u budućnosti otkrije i bori se protiv virusa.

Povezane teme

Informacije o virusu korona (COVID-19) za pacijente u ustanovi Fresenius Medical Care

Preporuka o preventivnim merama u svakodnevnoj praksi