Naša posvećenost

Lekar i pacijent gledaju u tablet
Obećanje kompanije NephroCare

Terapija dijalizom može da ima značajan uticaj na kvalitet života pacijenata. Iz tog razloga jedan od naših ciljeva je pružanje podrške pacijentima da poboljšaju svoje zdravlje tako da mogu da nastave sa onim što im je najvažnije. Kao velika međunarodna mreža za pružanje usluga lečenja dijalizom, mi pružamo usluge lečenja dijalizom u više zemalja sveta.

NephroCare se obavezuje da će:

  • Osnažiti pacijente sa hroničnom bolešću bubrega kako bi im pomogli da imaju bolje sutra, postavljajući NephroCare kao pouzdanog partnera Ispuniti obavezu kompanije Fresenius Medical Care u stvaranju budućnosti vredne življenja za pacijente sa bolešću bubrega
  • Podržati prevenciju i usporiti napredovanje HBI
  • Obezbediti poboljšanu brigu o pacijentima sa bolešću bubrega na osnovu nacionalnih i međunarodnih smernica
  • Negovati blisku, transparentnu saradnju između nefrologa, bolnica, lekara, lekara opšte prakse, pružalaca usluga medicinske nege i pacijenata
  • Osnažiti pacijente sa hroničnom bolešću bubrega kako bi im pomogli da imaju bolje sutra, postavljajući NephroCare kao pouzdanog partnera za sve učesnike u sistemu zdravstvene nege.

Sistem vrednosti kompanije NephroCare predstavlja naše rešenje za uravnoteženje standardizovanih procesa i lokalnih zahteva za holističkim i potpuno međusobno povezanim sistemima lečenja bolesti bubrega, što omogućava izbor najpogodnijeg pristupa za svakog pacijenta u čitavoj našoj mreži.

Uključivanje pacijenata

Osnaživanje pacijenata ima pozitivan uticaj na emocionalnu i fizičku dobrobit pacijenata, a samim tim i na njihovo ponašanje, zadovoljstvo i pridržavanje terapije.

Mi smo u konstantnoj komunikaciji sa našim pacijentima kako bismo shvatili šta im je važno i da bismo im pružili podršku u stvarima koje se tiču zdravlja:

• uvod u dijalizu
• edukacija o ishrani
• briga o fistuli
• održavanje aktivnog životnog stila
• koordinacija dijalize tokom odmora

Za više informacija posetite naš odeljak namenjen pacijentima.

Klinička infrastruktura

Ključni način na koji uspevamo da obezbedimo standardizovano lečenje u okruženju orijentisanom ka procesu rada je pomoću osmišljavanja najboljih mogućih kliničkih puteva, sa prilagođenim rasporedom objekata i kvalitetnim tečnostima za dijalizu.

Naša organizacija kliničke infrastrukture ima za cilj da olakša odgovarajuću higijenu, bezbednost i optimizovani nadzor pacijenata.

Terapije, proizvodi i lekovi

Mi u kompaniji NephroCare možemo da pružimo optimalnu kombinaciju terapije - u centru, kod kuće, u bolnicama - prilagođenu našoj populaciji pacijenata i potrebama sistema zdravstvene nege.

Kad je reč o prilagođenim terapijama, naši pacijenti imaju koristi od našeg iskustva na polju propisivanja terapije prilagođene pacijentu koja uključuje naše Fresenius Medical Care proizvode i visokokvalitetne medicinske proizvode.

Naši inovativni proizvodi i tehnologija Vam mogu biti od koristi – Vaša dobrobit i bezbednost su uvek na prvom mestu liste prioriteta.

Lekari, medicinske sestre i specijalisti

Visoko motivisani, obučeni i iskusni lekari, medicinske sestre i specijalisti su ključni u nezi pacijenata sa bolestima bubrega.

U kliničkom okruženju nisu samo tehnologija i medicinska stručnost od ključne važnosti. Naše stručno osoblje takođe uspostavlja humanu i emotivnu vezu sa pacijentima.

Pogledajte naše opcije lečenja.

Upravljanje kvalitetom

Da bismo postigli odgovarajuću integraciju ovih zahteva za kvalitetom u naše strukturisane procese.

Osnovni element našeg sistema upravljanja kvalitetom se sastoji od korporativnih direktiva koje detaljno navode ključne zahteve za procese u našoj NephroCare organizaciji, npr. određivanjem standarda higijene i kontrole infekcija, dobrog lečenja dijalizom, vode, koncentrata i dijalizne tečnosti za hemodijalizu i srodne terapije.

Klinički i operativni učinak

U cilju pružanja održive zdravstvene nege utemeljene na vrednosti, naši multidisciplinarni timovi sastavljeni od ljudi različitih profesija se udružuju kako bi zajednički vodili naše centre za dijalizu.

Sredstva za nadzor pružaju podršku našem stručnom osoblju u merenju ostvarenja ciljeva učinka. Time se postiže stalni napredak.

Klinički informacioni sistem

Bez podataka nema unapređenja. EuCliD®, vlasnički sistem kliničkog upravljanja kompanije NephroCare, obezbeđuje sveobuhvatne informacije o svakoj terapiji i pacijentu na dijalizi, omogućavajući zdravstvenom osoblju u NephroCare centrima da donese pravilne odluke u cilju unapređenja lečenja svakog pojedinačnog pacijenta.

On olakšava svakodnevni rad kliničkog osoblja, integrišući procese u tok prikupljanja podataka.

Sistem praćenja, direktno povezan sa aparatima za dijalizu, šalje podatke o pacijentima i medicinske parametre sa sesija dijalize u sistem za upravljanje podacima koji takođe proverava celovitost i verodostojnost podataka.

Ne zaboravite:
Svi podaci se prikupljaju uz strogo praćenje propisa o zaštiti ličnih podataka i čuvaju se anonimno kako bi se sprečila identifikacija pojedinačnih pacijenata.

Povezane teme

Fresenius Medical Care stalno razvija inovativne koncepte za održivu budućnost.

Misija i vizija, međunarodna mreža/mogućnosti i vrednosti kompanije za pružanje nege NephroCare u okviru kompanije Fresenius Medical Care.