Vaskularni pristup

Vaskularni pristup – linija vašeg života

Pre početka hemodijalize potreban vam je vaskularni pristup. To je mesto na telu gde se krv uzima i vraća tokom dijalize. Da bi se očistila odgovarajuća količina krvi u toku hemodijalize, vaskularni pristup mora da omogući protok velike količine krvi.

Najčešći stalni pristup za pacijenta koji se stalno leči hemodijalizom je prirodna arterijsko-venska fistula (AVF). Fistula se formira ispod kože spajanjem vene sa arterijom. To povećava količinu krvi koja teče kroz venu i čini da vena ojača, što olakšava stalno punktiranje igle za dijalizu.

Jačanje fistule i njen rast do veličine dovoljne za umetanje igle naziva se sazrevanje. U principu, to traje od četiri do šest nedelja.

Alternativni metod u odnosu na fistulu zove se graft. Graft se formira povezivanjem arterije i vene sintetičkim materijalom. Nakon operacije potrebno je da prođe oko tri do četiri nedelje da bi se graft mogao koristiti za dijalizu.

Formiranje oba tipa pristupa izvodi lekar u operacionoj sali. Dobar vaskularni pristup je osnova za hemodijalizno lečenje visokog kvaliteta, a posledično i glavni doprinos vašem zdravlju – zbog toga se on vrlo često naziva „linijom života“!

Možete produžiti vek trajanja AVF brigom o svojoj liniji života. To se radi pridržavanjem higijenskih uputstava i redovnim praćenjem vaskularnog pristupa (npr. slušajući zvuk krvotoka i pomoću nadzornih programa za dalju procenu vaskularnog pristupa).

CVK

Centralni venski kateter (CVK) je drugi oblik pristupa koji se koristi za dijalizu. Kateter je mekani cevasti sistem koji lekar plasira u veliku venu vašeg tela, obično  vratnu ili grudnu venu. Kateter ima dve strane za konekciju. Na jednoj strani krv se izvlači iz tela za proces dijalize, a preko druge priključne strane prečišćena krv se vraća u telo.