Lečenje dijalizom

Pružalac višestrukih modaliteta

Na osnovu višegodišnjeg iskustva i razmene najbolje prakse u čitavoj mreži, NephroCare može da ponudi potpunu terapiju dijalizom za svakog našeg pacijenta na dijalizi - i na osnovu različitih terapijskih planova, birajući između svih dostupnih terapija – u centru za dijalizu i kod kuće.

Hemodijaliza

Hemodijaliza (HD) podrazumeva eksterno filtriranje krvi pomoću aparata za dijalizu.

Mi u kompaniji NephroCare imamo za cilj da svim našim pacijentima pružimo najbolju moguću terapiju u skladu sa njihovim individualnim potrebama i fizičkim stanjem.

Imajući to u vidu, nudimo različite vrste hemodijalize.

Bolnička hemodijaliza

To je najčešći vid lečenja hemodijalizom uz tri sesije lečenja nedeljno u centru za dijalizu.

Kućna hemodijaliza

Kućna hemodijaliza predstavlja alternativu bolničkom lečenju budući da pruža veću fleksibilnost rasporeda lečenja i učestalosti lečenja. Pacijenti se ipak uvek oslanjanju na svoj zdravstveni tim za preglede, pružanje pomoći i vođenje slučaja.

Visokoprotočna (High-Flux) dijaliza

Ključni element visokoprotočne dijalize je upotreba dijalizatora sa većim porama za odstranjivanje kako uremijskih toksina tako i tečnosti. Kod konvencionalne dijalize otpadni proizvodi i elektroliti uklanjaju se iz pacijentove krvi putem difuzije – kretanje rastvoraka iz rastvora veće koncentracije (krv) u rastvor manje koncentracije (dijalizat) kroz polupropusnu membranu. Urea nitrat u krvi (BUN) se meri i prati kao pokazatelj svih toksina koje bubrezi uobičajeno izbacuju. Pomoću visokoprotočne dijalize, BUN se očigledno brže izbacuje. Veći molekuli su preveliki da bi se uklonili putem konvencionalne dijalize, ali ih visokoprotočna dijaliza uklanja.

HighVolumeHDF

HighVolumeHDF sa svojim brojnim pozitivnim efektima po faktore rizika od kardiovaskularnih bolesti povezane sa dijalizom priznat je kao najefikasniji modalitet lečenja dijalizom 1, koji je po svojoj efikasnosti blizu profilu eliminacije normalnog bubrega.

Zahvaljujući velikom obimu supstitucije, HighVolumeHDF terapija je zaslužna za efikasniju eliminaciju molekula srednje veličine. HighVolumeHDF poboljšava ishod lečenja pacijenta i ima pozitivne efekte po glavne faktore rizika od kardiovaskularnih bolesti:

  • Nivo ß2-mikroglobulina i fosfata u serumu 2,3,4
  • Zapaljenjski odgovor 5
  • Hemodinamska stabilnost tokom hemodijalize6
  • Kontrola anemije7

Upravljanje vaskularnim pristupom

Vaskularni pristup se često naziva i ‘pacijentova linija života’. Obzirom na izuzetnu važnost ove teme, NephroCare je razvio mnogobrojne proizvode i usluge usmerene na upravljanje vaskularnim pristupom i njegovu negu. Više od jedne decenije iskustva u našim NephroCare klinikama nam je omogućilo visok nivo stručnosti na polju lečenja bubrega koju neprekidno primenjujemo u NephroCare mreži u vidu smernica i pristupa najbolje prakse, obogaćenih i predvođenih NephroCare uslugama i alatkama.

Podrška upravljanju vaskularnim pristupom na kliničkom nivou

U cilju lakšeg priključivanja i isključivanja pacijenata sa dijalize u skladu sa Standardima dobre nege dijalizom kompanije NephroCare i zahteva Smernica o higijeni i kontroli infekcija kompanije NephroCare, u našim klinikama su razvijeni proHD Set, kao i proHD CVC Set.

Specijalizovana stručnost unutar naše NephroCare mreže doprinosi unapređenju poznavanja najbolje prakse na polju vaskularnog pristupa.

Projekti zajedničkih publikacija između Fresenius Medical Care i EDTNA/ ERCA:

  • „Vodič za kanulaciju i brigu o vaskularnom pristupu - Vodič za najbolju praksu u sestrinstvu za arteriovensku fistulu“
  • „Upravljanje i briga o vaskularnom pristupu - Vodič za najbolju praksu u sestrinstvu za centralni venski kateter“

REFERENCES

1 Canaud B., The Early Years of On- Line HDF: How Did It All Start? How Did We Get Here?, Krick G, Ronco C (eds): On- Line Hemodiafiltration: The Journey and the Vision, Contrib  Nephrol, Basel, Karger (2011); 175:  93–109.

2 Canaud B., Effect of Online Hemodiafiltration on Morbidity and Mortality of Chronic Kidney Disease Patients, Ronco C, Canaud B, Aljama P (eds): Hemodiafiltration, Contrib Nephrol, Basel, Karger (2007); 158: 216-224.

3 Penne E.L. et al., Role of Residual Kidney Function and Convective Volume on Change in Beta2-Microglobulin Levels in Hemodiafiltration Patients, Clin J Am Soc Nephrol (2010); 5: 80-86.

4 Davenport A. et al., The effect of dialysis modality on phosphate control: haemodialysis compared to haemodiafiltration. The Pan Thames Renal Audit, Nephrol Dial Transplant (2010); 25(3): 897-901

5 Pedrini L. et al., Long-term effects of high-efficiency on-line haemodiafiltration on uraemic toxicity. A multicentre prospective randomized study, Nephrol Dial Transplant (2011); 0: 1-8

6 Locatelli F. et al., Hemofiltration and Hemodiafiltration Reduce Intradialytic Hypotension in ESRD, J Am Soc Nephrol (2010); 21(10): 1798–1807.

7 Bonforte G. et al.,Improvement of Anemia in Hemodialysis Patients Treated by Hemodiafiltration with High-Volume On-Line-Prepared Substitution Fluid, Blood Purif (2002); 20: 357–363.

Related topics
Other care options

Acute dialysis and Therapeutic apheresis

Ispunite obavezu kompanije Fresenius Medical Care da stvori budućnost vrednu življenja za bubrežne bolesnike