AŽURIRANE INFORMACIJE O KOVID-19

Zgrada klinike za nefrologiju/dijalizu sa spoljne strane
Važne ažurirane informacije o virusu korona

Glavni prioritet za Fresenius Medical Care su zdravlje i bezbednost naših pacijenata, kolega i partnera. To shvatamo veoma ozbiljno i temeljno pratimo situaciju da bismo bili sigurni da su naše prakse adekvatne i odgovarajuće u skladu sa situacijom koja se menja. Dok pružamo negu nekim od najosetljivihih pacijenata, pažljivo pratimo ovu situaciju i već smo primenili mere za kontrolu infekcija da bismo ih zaštitili. Imamo blisku saradnju sa lokalnim organima vlasti u državama u kojim poslujemo i pratimo njihove smernice. Takođe smo kreirali radnu grupu za određivanje naših postupaka u skladu sa razvojem situacije.

Primenili smo planove mera opreza po pitanju virusa korona u centrima za dijalizu i vodimo dijaloge sa timovima i organima vlasti u državama u kojima poslujemo. Pošto naši pacijenti koji su na dijalizi zavise od naših usluga, takođe smo primenili opsežne mere opreza i uspostavili smo planove za nepredviđene situacije koji će omogućiti pacijentima da ne brinu po pitanju dobijanja terapije dijalize u skladu sa potrebama – i u dijaliznog tretmana epidemije većih razmera.

Takođe smo primenili mere opreza za svoje zaposlene. Naše kliničko osoblje je obučeno postupanje pri kontroli infekcija. Pored toga, razvili smo planove za nepredviđene situacije za sve naše bolnice u slučaju da se situacija pogorša. Štaviše, izdali smo ograničenja za putovanja i više ne održavamo sastanke i konferencije sa većim grupama ljudi u svojoj našim prostorijama, a prethodno zakazani događaji su odloženi ili pretvoreni u virtuelne sastanke.

S obzirom na činjenicu da su pacijenti na dijalizi generalno podložniji ozbiljnim posledicama respiratornih bolesti, kao meru opreza, od pacijenata na dijalizi tražimo da ne putuju ni u svojoj državi ni u druge države tokom epidemije virusa korona.  Da bismo zaštitili pacijente i osoblje, odlučili smo da privremeno obustavimo programe dijalize za lica koja dolaze iz drugih zemalja. Za pacijente to znači da trenutno ne prihvatamo nove pacijente koji dolaze iz drugih zemalja (koji su državljani naše ili drugih zemalja) na lečenje u našim klinikama.

Kliknite ovde da pronađete Fresenius Medical Care centar za dijalizu u svojoj blizini. Za pomoć u budućnosti obratite se direktno svom centru za dijalizu.