NephroCare u Srbiji

Fresenius Medical Care je 2008. godine otvorio prvi dijalizni centar u Srbiji. U ovom trenutku ima tri operativna dijalizna centra, dva u Beogradu i jedan u Novom Sadu sa ukupno 313 pacijenata i 100 zaposlenih.
Broj dijaliznih tretmana u 2014. bio je 35.387 od kojih je preko 99% Online HDF.
U NephroCare klinikama je veoma visok kvalitet lečenja dijaliznim tretmanima.

Naši specijalizovani profesionalci