Posao lekara

Lekar i lekarka sa stetoskopima
Koji su glavni razlozi zbog kojih bi lekar trebalo da se odluči za specijalizaciju u nefrologiji?

Odluka da se specijalizujete u određenoj oblasti medicine nije laka. Da bi jednog lekara ispunjavao njegov profesionalni život, mora se uzeti u obzir niz faktora: složenost i važnost medicinske specijalnosti, profesionalni prestiž koji može da se postigne i, što je jednako važno, prilike za zaposlenje i radni uslovi u toj određenoj specijalnosti.

Nefrologija je jedna od oblasti medicine koja ispunjava sve ove uslove. Zato želimo da predstavimo relevantne informacije inteligentnim i motivisanim lekarima kako bismo im pomogli da izaberu da rade u ovoj važnoj oblasti medicine.

Profesionalni status

Nefrologija se tokom proteklih 60 godina razvila u jednu od najvažnijih medicinskih specijalnosti usled izuzetno važne uloge bubrega u ljudskom telu i činjenice da su oni obuhvaćeni mnogim akutnim stanjima i sistemskim oboljenjima koja nisu primarno bubrežna oboljenja (npr. autoimune bolesti, hematološke bolesti).

Nefrolozi su veoma cenjeni u svim bolnicama jer su stručni u lečenju poremećaja acidobazne ravnoteže i ravnoteže elektrolita, arterijske hipertenzije, autoimunih i metaboličkih bolesti. Njih često konsultuju drugi lekari kako bi dobili odgovore na pitanja na koja odgovori nisu mogli da se dobiju pomoću drugih metoda i znanja iz drugih medicinskih specijalnosti.

Sam posao

Posao nefrologa obuhvata širok spektar kliničkih terapija. U drugim oblastima medicine nema toliko prilika za bavljenje tako velikim brojem telesnih procesa: proizvodnjom hormona, kontrolisanjem krvnog pritiska, kontrolom anemije, održavanjem gustine kostiju i održavanjem ravnoteže tečnosti i elektrolita. To često nije jednostavan posao, budući da je nefrologu potrebno veliko znanje iz interne medicine, ali verovatno je to razlog zašto je mnogim lekarima ta oblast privlačna.

Bolesti bubrega mogu da izazovu brojne komplikacije i imaju negativne posledice u toku svog trajanja, uključujući stanja opasna po život. Obučeni nefrolog može da leči i akutnu i hroničnu bubrežnu insuficijenciju, tako sprečavajući ili usporavajući njihovo napredovanje i unapređujući kvalitet života bubrežnih bolesnika. To znači da nefrolog može bezbedno da usmerava pacijenta prema dijalizi ili transplantaciji bubrega, što su jedine opcije lečenja terminalne bubrežne insuficijencije.

Nega usmerena ka pacijentu

Uspešno lečenje bolesti bubrežnih oboljenja i insuficijencije nije moguće bez intenzivnog angažovanja pacijenata. Dobre veštine komunikacije su od presudne važnosti za efikasno uspostavljanje odnosa sa pacijentima i članovima njihovih porodica; spremnost na interakciju, zadobijanje njihovog poverenja i posvećenost. Takve društvene veštine i emocionalna inteligencija se značajno razviju tokom karijere u nefrologiji.

Naučna aktivnost

Nefrologija je oblast u kojoj se sprovode mnoga naučna otkrića, a mnoga će tek biti otkrivena. Zato većina lekara bez poteškoća može da učestvuje u naučnim aktivnostima i podstaknuti su da objavljuju i predstavljaju svoje radove koji tako postaju dostupni i njihovim kolegama.

Uslovi za rad

Rad na nefrološkom odeljenju ili u jedinici za dijalizu obično znači manju izloženost lekara zdravstvenim rizicima (npr. virusnoj kontaminaciji, zračenju, hemikalijama) u poređenju sa drugim medicinskim specijalnostima. Druga prednost se odnosi na radni raspored koji je obično dosledan i dobro organizovan, što je važno znati kada neko ima porodicu ili planira da je osnuje.

Jedna od opcija u karijeri za koju se mnogi lekari, uglavnom nefrolozi, odlučuju je rad na dijalizi. To je oblast sa mnogobrojnim prednostima, koja može odlično da se uklopi u određenom periodu profesionalnog života ili da bude dugoročni izbor zanimanja.

Koji su glavni razlozi zbog kojih bi lekar trebalo da se odluči za specijalizaciju u nefrologiji?

Rad na dijalizi

Sam posao je veoma važan, s obzirom na to da može izuzetno mnogo da doprinese povećanju kvaliteta života pacijenata sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom i njihovog očekivanog životnog veka. Bez obzira na to, rad na dijalizi je, u poređenju sa drugim poljima medicinske prakse, manje stresan, podrazumeva najčešće standardne terapijske procedure i manju izloženost situacijama u kojima su pacijenti u životnoj opasnosti. To takođe omogućuje lekarima da imaju više vremena za komunikaciju sa svojim pacijentima i da se zaista fokusiraju na lečenje njihove bolesti, čime imaju veći uticaj na smer kojim treba ići u cilju poboljšanja njihovog stanja.

Lična bezbednost

Jedinice za dijalizu Fresenius Medical Care su izuzetno harmonizovane radne sredine, zasnovane na našim arhitektonskim smernicama. Primenjujemo stroge procedure higijene i kontrole infekcija, usled čega je jedinica za dijalizu bezbedna i prijatna radna sredina.

Ravnoteža između posla i privatnog života

Zahvaljujući generalno standardizovanom procesu rada i predvidljivom radnom rasporedu jedinice za dijalizu, lekar može da postigne bolju ravnotežu između posla i privatnog života. Tu ima manje neočekivanih događaja; obično nema noćnih smena i ne radi se nedeljom, a obim posla je predvidljiv. To veoma odgovara ljudima koji žele da upišu doktorat, osnuju porodicu i budu u mogućnosti da provode više vremena sa njom, ili da jednostavno uživaju u drugim aktivnostima van posla.

Plata i povlastice

Lekari na dijalizi su veoma traženi kod poslodavaca i mogu da pronađu prilike za zaposlenje gotovo bilo gde u svetu. Zarade su obično veoma dobre. Podrazumeva se da Fresenius Medical Care, kao svetski lider na polju proizvoda i usluga lečenja bubrežnih bolesnika, zna da su lekari vredan resurs i da radi na tome da održi njihovo zadovoljstvo poslom na veoma visokom nivou.

Povezane teme

Misija i vizija, međunarodna mreža/mogućnosti i vrednosti kompanije za pružanje nege NephroCare u okviru kompanije Fresenius Medical Care.