Primena mera prevencije

Hygiene

Pranje ruku i nošenje maske veoma je važno. Pronađi korisne savete i druge detalje ovde.

Zašto je socijalno distanciranje važno?

Virus korona se širi uglavnom od osobe do osobe.

Infekcije se uglavnom šire putem kapljica iz nosa i usta osobe koja je pozitivna na virusa korona.

Te kapljice završavaju na predmetima i površinama koje se nalaze u okolini zaražene osobe. Stoga je važno da zadržavate rastojanje od najmanje 1,5 metara od drugih ljudi. Važno je da preduzimate i druge mere opreza (npr. pranje ruku nakon što se vratite kući ili u klinici).

Pokazalo se da starija odrasla lica, ljudi na dijalizi ili ljudi sa drugim ozbiljnim hroničnim bolestima imaju veći rizik da razviju ozbiljan oblik bolesti KOVID-19.

Stoga je naročito važno da preduzmete mere da smanjite rizik i da preduzmete mere da izbegnete izlaganje.

  • Ostanite kod kuće u danima kada nemate dijalizu
  • Ako je moguće, koristite zasebno prevozno sredstvo za odlazak i povratak iz centra za dijalizu
  • Ako koristite javni ili grupni prevoz (npr. autobus, tramvaj, taksi), zaštitite sebe i druge. Dezinfikujte ruke pre i nakon prevoza.
  • Smanjite lične kontakte i ne posećujte javna i privatna okupljanja
  • Nemojte da se pozdravljate rukovanjem, ljubljenjem ili grljenjem.
  • Postarajte se da održavate rastojanje veće od 1,5 metara od drugih
  • Postarajte se da imate dovoljnu zalihu hrane koja povoljno deluje na bubrege, sveže vode i dovoljno lekova. Idealno bi bilo da zatražite pomoć u nabavljanju zaliha

Povezane teme

Preporuka o preventivnim merama u svakodnevnoj praksi

Obaveštenje i način ponašanja za posetioce u Fresenius Medical Care centrima za dijalizu