Rad u NephroCare timu

Multidisciplinarni centar za dijalizu

Dijalizni centar vodi medicinski direktor klinike, specijalista nefrologije, i glavna medicinska sestra klinike, odgovorna za rukovođenje medicinskim i sestrinskim osobljem.

Svaku smenu tretmana nadgleda lekar (osim u slučajevima jedinice ograničene nege (LCU – limined care unit) i nefrološka sestra koja je određena za realizaciju dijaliznih tretmana za najviše 4 do 6 pacijenata, u zavisnosti od nivoa pomoći zahtevanog lokalim propisima. Nefrološkim sestrama pomažu asistenti, u zavisnosti od lokalnih propisanih zahteva. Zavisno od veličine i lokacije dijalizni centar može imati dodatno administrativno i tehničko osoblje za podršku.   

Naši nefrolozi

su stručnjaci za lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže i elektrolita metabolizma, arterijske hipertenzije, autoimunih i metaboličkih oboljenja i svakom od naših pacijenata propisuju posebnu terapiju.

Naše medicinske sestre

i tehničari su stručnjaci za negu nefroloških bolesnika i pružaju najbolju moguću negu našim pacijentima. Često uspostavljaju trajne veze sa njima i njihovim porodicama. Medicinske sestre i tehničari leče i edukuju naše pacijente i pružaju im podršku tokom kompletne dijalize. Naše medicinske sestre i tehničari mogu da rade u našim NephroCare centrima za dijalizu, na akutnoj dijalizi u bolnicama ili mogu da pružaju daljinsku podršku pacijentima koji obavljaju dijalizu kod kuće.

Naši zdravstveni asistenti

takođe rade direktno sa pacijentima i njihovim porodicama. Zajedno s našim medicinskim sestrama i tehničarima, pomažu našim pacijentima da vode duže, bolje i zdravije živote.

Osim lečenja dijalizom NephroCare nudi i multidisciplinarnu podršku onim pacijentima na dijalizi koji zahtevaju izveštaj psihologa, dijetetičara ili socijalnog radnika.

Multidisciplinarni mesečni susret (klinički pregled) organizuje i sprovodi medicinski direktor radi analiziranja sveukupnih rezultata i poboljšanja zdravstvenog stanja svakog pojedinačnog pacijenta – takvi susreti poboljšavaju komunikaciju i stvaraju zajedničku atmosferu i pružaju smernice za negu koja se pruža u našem centru za dijalizu.