97 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
97
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.(86137) 202-33
Modaliteti PAED, HF, HD
Kontakt Tel.8 (8512) 50-32-01
Modaliteti ONLINE HDF, HD, APD, HF, CAPD
Kontakt Tel.(4722) 23-14-36
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (495) 198-12-49
Modaliteti
Kontakt Tel.+7 (863) 504-35-41
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (49244) 6-96-01 (ext. 45912)
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+7 (8155) 542-882
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.8 (8512) 44-29-13
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (800) 505-40-63 ext. 2
Modaliteti HD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.+7 987 810 12 01
Modaliteti HD, ONLINE HDF, High-Flux HD, APD
Kontakt Tel.8 (800) 511-46-63
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+7 4732 10 62 36
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+7 (4832) 72-98-74
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 ( 3022 ) 23 - 61 - 04
Modaliteti APD, CAPD
Kontakt Tel.8 (800) 505-60-81
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.8 (495) 280-06-65 ext. 1426
Modaliteti
Kontakt Tel.+7 4722 250 644
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.+7 (3412) 77-56-28
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+7 4842277556
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD, APD
Kontakt Tel.(8342) 54-65-89
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+7(4712)34-95-63
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (8412) 32-95-11
Modaliteti HD, HDF, APD
Kontakt Tel.+7 (4742) 37-02-03
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (8452) 24-52-93
Modaliteti HD, HF, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+7 (863) 853-89-39
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+7 (495)-280-74-95
Modaliteti CAPD, HD, HDF
Kontakt Tel.+7 (495) 280-75-40
Modaliteti HD, APD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.8 (800) 505-40-63 ext. 3
Modaliteti HD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.8 (800) 505-40-63 ext. 1
Modaliteti HDF, CAPD, High-Flux HD, Low-Flux HD, HD
Kontakt Tel.+7(8352)70-89-29
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.8 (48762) 7-79-78
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (383) 304-79-03
Modaliteti HD, High-Flux HD, HDF
Kontakt Tel.+7 (8422) 21-41-44
Modaliteti HD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.+7 (495) 198-12-73
Modaliteti
Kontakt Tel.+7 (8412) 32 94 73
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (8412) 32-95-92
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.8 (981) 872-28-93
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (863) 723-41-51
Modaliteti HD, HF, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (846) 953 74 99
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.8 (915) 333-21-64
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (8452) 24-57-78
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.8 (4912) 51-02-79
Modaliteti HF, HDF
Kontakt Tel.+7 (8184) 54-81-02
Modaliteti HD, APD, HDF
Kontakt Tel.8 (48424) 10837
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (846) 953-76-16
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel. 8 (4752) 55-79-67
Modaliteti HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+7 (3012) 29-75-67
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 8422 32 28 01
Modaliteti HF, ONLINE HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.8 (8422) 371021
Modaliteti ONLINE HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+7 (4722) 25-06-41
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.8 915 772 42 65
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+7 (863) 927-91-40
Modaliteti HD, APD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.+7 (473) 210-62-48
Modaliteti ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (496) 443-78-06
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (985) 380-29-63
Modaliteti HDF, High-Flux HD
Kontakt Tel.+7 (863) 427-39-49
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.(8619) 64-55-72
Modaliteti HD, HF
Kontakt Tel.8 (34141) 66-151
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.8 (3012) 37-94-93
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (3812) 79-00-38
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.(861) 277-43-16
Modaliteti HF, HD
Kontakt Tel.+7 (495) 564-20-74
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.(391) 206-73-78
Modaliteti HD, HF
Kontakt Tel.8 (391) 206-73-88
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 (985) 230-11-94
Modaliteti HD, HDF, APD
Kontakt Tel.+7 8152 25 46 88
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel. +7 (495) 584-09-49
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.7(8617)61-35-15
Modaliteti HF, HD
Kontakt Tel.(3812) 670229
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+ 7(8412) 32-41-86
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+7 (495) 642-56-43
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+7 (863) 210-38-55
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+7 4912 46-39-00
Modaliteti HD, ONLINE HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+7 8342 75 02 81
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+7 8452 49 23 77
Modaliteti HDF, HD, APD, CAPD
Kontakt Tel.+7(863) 622-10-54
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+7 4812 33-95-81
Modaliteti CAPD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+7 (862) 448-01-02
Modaliteti HF, HD
Kontakt Tel.(812) 325 98 22
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.(4725) 42-05-44
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.8 (800) 505-53-12
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+7 (8634) 64-00-60
Modaliteti HD, HDF, CAPD
Kontakt Tel.+7 38171 2 33 58
Modaliteti HDF, HD
Kontakt Tel.8(3822)70-80-02
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.(8422) 22 03 57
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.(834130)5-44-02
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.(8442) 43-85-53
Modaliteti ONLINE HDF, HD, APD
Kontakt Tel.8 (4812)22-97-40
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.+7 496 406 99 81
Modaliteti HD, ONLINE HDF
Kontakt Tel.(86132) 320-53
Modaliteti HD, HF
Kontakt Tel.8 (8362) 23 51 20
Modaliteti
Kontakt Tel.(8512) 481681
Modaliteti HD
Kontakt Tel.8 (86167) 2-64-34
Modaliteti HD, HF