74 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
74
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+48 33 8278 950
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 52 3614 960
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 609 708 426
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 609 711 081
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 14 6410 050
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 94 3615 530
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 87 6202 251
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 61 6675 810
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 18 3513 686
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 91 3878 100
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 13 4453 257
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 41 3861 508
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 665 545 150
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 95 7528 380
Modaliteti HD, HDF, APD, CAPD
Kontakt Tel.+48 94 3475 310
Modaliteti CAPD, HD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 12 6424 900
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 81 8840 160
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.Rejestracja w poradni (czynna w godzinach: 9.00-12.00) +48 13 4301 995
Modaliteti HD, APD, CAPD, HDF
Kontakt Tel.+48 55 2624 441
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 74 6489 440
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 65 5203 070
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 18 3301 990
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 75 6460 050
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 76 7463 200
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 25 7563 540
Modaliteti HD, APD, CAPD, HDF
Kontakt Tel.+48 89 7419 390
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 12 3728 040
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 23 6546 990
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 18 4156 056
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 18 2611 780
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 89 6425 040
Modaliteti HD, HDF, CAPD, APD
Kontakt Tel.+48 29 7142 690
Modaliteti HD
Kontakt Tel.+48 62 5920 018
Modaliteti CAPD, HD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 29 7693 220
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 33 8429 600
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 22 7790 380
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 42 2277 211
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 22 2133 800
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 44 6488 830
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 62 7420 962
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 61 8299 320
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 61 6414 050
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 695 811 219
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 81 8889 393
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 23 6629 226
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 48 3450 877
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 65 5453 211, 695 415 786, 781 440 168
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 885 884 924
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 43 8266 080
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 22 2133 810
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 91 5789 703
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 74 8515 790
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 61 2927 440
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 91 4021 980
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 63 2771 085
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 15 8239 285
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 32 3932 580
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 56 6572 178
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 56 6237 520
Modaliteti CAPD, HD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 32 2199 300
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 58 6730 150
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 43 8437 800
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 32 4537 700
Modaliteti HDF, APD, HD, CAPD
Kontakt Tel.+48 22 7639 676
Modaliteti CAPD, HD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 71 7719 110
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 71 7574 907
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 71 3256 744
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 32 7756 598
Modaliteti HD, CAPD, APD, HDF
Kontakt Tel.+48 84 627 17 62
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 32 6700 302
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 33 8601 366
Modaliteti HD, HDF
Kontakt Tel.+48 91 416 20 41
Modaliteti
Kontakt Tel.91 852 42 92
Modaliteti
Kontakt Tel.91 852 42 91
Modaliteti