2 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
2
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+31 (0)251 783939
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, Home HD, HDF post dilution, Low-Flux HD, High-Flux HD
Kontakt Tel.+31 (0)20 301 19 50
Modaliteti HD, HDF, ONLINE HDF, Home HD, HDF post dilution, Low-Flux HD, High-Flux HD