59 Pronađeni centri za "sve zemlje"
Filtriranje po modalitetima...
59
Centri za dijalizu
Kontakt
Modaliteti
Kontakt Tel.+27-21-637-3867
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD, APD, CAPD
Kontakt Tel.+27-10-612-0713
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD
Kontakt Tel.+27-51-430-2742
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-12-252-7580
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-683-7119
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+27-31-402-0564
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-261-1244
Modaliteti CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-13-656-2676
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-35-772-4104
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-31-581-2369
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-87-997-0854
Modaliteti APD, CAPD, ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.+27-10-612-0244
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-28-312-4085
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+27-39-682-7685
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-42-293-0440
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-11-922-1284
Modaliteti HD, CAPD, APD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.087 997 1567
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF
Kontakt Tel.087 997 1810
Modaliteti ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+27-39-727-2555
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-11-852-5765
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-933-5100
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-18-381-7835
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, Mixed HDF, HF
Kontakt Tel.+268-240-455-57
Modaliteti HD, CAPD, Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, APD
Kontakt Tel.+27-13-243-1181
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-10-612-0726
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-884-4444
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-31-502-2828
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-16-988-0514
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-34-312-8036
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+264-65-231-637
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.++264 67 302 844
Modaliteti CAPD, APD, ONLINE HDF, HD, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-824-1273
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-21-612-0239
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-15-101-3000
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-31-701-8116
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, Mixed HDF, HF
Kontakt Tel.+27-41-363-0807
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-81-100-8131
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-12-335-3977
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-87-997-0986
Modaliteti CAPD, APD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-35-789-3731
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+267-241-7414
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-14-592-6603
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-87-997-1588
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-32-551-6796
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-21-886-4445
Modaliteti HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+264-64-406-335
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-87-997-1420
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-983-0827
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-21-442-1844
Modaliteti HF, ONLINE HDF, HD
Kontakt Tel.+27-10-612-0245
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-16-455-4007
Modaliteti Mixed HDF, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF
Kontakt Tel.+27-32-944-6135
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-861-6289
Modaliteti Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-10-612-0246
Modaliteti APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+27-11-475-2630
Modaliteti Immunoadsorption, APD, CAPD, HD, ONLINE HDF, HF, Mixed HDF
Kontakt Tel.+264-61-304-088
Modaliteti PAED, Mixed HDF, HF, ONLINE HDF, HD, CAPD, APD
Kontakt Tel.+27-21-851-0941
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, HF
Kontakt Tel.+27-11-356-6555
Modaliteti ONLINE HDF, HD, CAPD, APD, Mixed HDF, HF
Kontakt Tel.087 997 1565
Modaliteti ONLINE HDF, HD, HF