Časopis za pacijente

Kolaž sa časopisima „NephroCare for me“
„NephroCare za mene“ je časopis za pacijente uslužnog brenda NephroCare.

Magazin izlazi dvaput godišnje i deli se svim centrima za dijalizu u NephroCare mreži.

„NephroCare za mene“ pruža uzbudljive i informativne članke o raznim temama koje su interesantne našim pacijentima, njihovim porodicama ili bliskim prijateljima.

Uz poučne priče pacijenata i zaposlenih, naći ćete vredne informacije o životu sa dijalizom, kao i savete za suočavanje sa bolešću bubrega, zdravu ishranu, recepte i još mnogo toga!

Imate li nekih komentara, pitanja ili predloga za buduće članke? Pošaljite nam e-pismo na adresu:
fresenius.bolnica(at)fmc-ag.com

 

NephroCare za mene Leto 2018pdf (8 MB)
NephroCare za mene Zima 2017pdf (9 MB)
NephroCare za mene Leto 2016pdf (4 MB)