Pacijenti na transplantacija

Pacijent za transplantaciju
Priče pacijenata: transplantacija

Dobijanje donatorskog bubrega je uzbudljiv događaj za one koji odaberu čekanje na transplantaciju. Toliko mnogo faktora se mora podudarati da bi se transplantacija zaista dogodila, da čekanje može povremeno dovesti do frustracija. Uprkos svim teškoćama, neki pacijenti zaista dobiju novi bubreg i mogu živeti bez redovnog tretmana dijalizom. Evo nekoliko njihovih zapanjujućih priča.