Pacijenti na kućnoj terapiji

Pacijent na hemodijalizi
Priče pacijenata: kućna dijaliza

Mogućnosti kućne dijalize, uključujući hemodijalizu kod kuće i peritoneumsku dijalizu, nude brojne prednosti posebno za mlađe osobe ili one koji žele razvijati svoju karijeru. Umesto redovnog odlaska u centar, oboleli uče kako da sprovode tretman kod kuće. To, naravno, iziskuje veći stepen lične odgovornosti, ali većina naših pacijenata smatra da je to vredno truda. Saznajte više o nekim njihovim iskustvima sa hemodijalizom kod kuće.