Iskustva pacijenata

U ovom odeljku prikupili smo neke priče naših pacijenata o turističkoj dijalizi.