Kućna dijaliza

Postoji više načina da se dijaliza izvrši kod kuće. Dva osnovna načina su peritoneumska dijaliza i hemodijaliza (HD).

Peritoneumska dijaliza – udobnost i fleksibilnost

Kod peritoneumske dijalize, vaše sopstveno telo radi filtriranje. Vaša trbušna duplja predstavlja skladišni prostor za dijaliznu tečnost i filtracija se obavlja preko peritoneuma – membrane kojom je obložena trbušna duplja.

U upotrebi kao standardni tretman od 1977., ovaj proces je veoma jednostavan i daje vam slobodu da zadržite relativno normalan dnevni raspored.

Permanentni peritoneumski kateter se ubacuje u trbušnu duplju, kroz koji se dijalizna tečnost unosi u šupljinu i ostavlja da absorbuje nečistoće iz krvi. Nakon određenog vremena, tečnost se drenira u kesu i zamenjuje se svežom tečnošću.

Proces unošenja i dreniranja tečnosti može se izvoditi ručno (kontinuirana ambulantna peritoneumska dijaliza – CAPD) ili korišćenjem automatizovanog procesa (automatizovana peritoneumska dijaliza – APD). U svakom slučaju, biće neophodno da se osetite sigurnim i sposobnim za sprovođenje ove procedure. NephroCare tim pružiće vam svu neophodnu obuku i podršku koja vam je potrebna.

Hemodijaliza – „veštački bubreg“

Hemodijaliza koristi „veštački bubreg“, koji se zove dijalizator, kao i aparat za hemodijalizu.

U toku dijaliznog tretmana krv se pumpa iz vašeg tela, kroz posebno pripremljen set cevi, u dijalizator. Suvišna voda iz tela kao i otpadne materije, odstranjuju se preko dijalizatora, a određene substance se dodaju vašoj krvi (bikarbonat). Konačno, prečišćena krv vraća se u telo kroz set cevi.

Hemodijaliza kod kuće

Hemodijalizni tretmani mogu se vršiti u različitim okruženjima, kao što su klinike ili bolnice, a za one koji ispunjavaju određene kriterijume, mogu se vršiti i kod kuće. Treba da razgovarate sa svojim lekarom da biste saznali da li vam je ova opcija na raspolaganju.

Svakog meseca rade se analize da bi se ustanovilo da li se dovoljno dijalizirate. Vaš NephroCare lekar i medicinski tehničar objasniće vam rezultate analiza i dogovaraće sa vama eventualne promene terapije.

Stvari koje treba razmotriti o kućnoj hemodijalizi

Pacijent i, ako je potrebno, dodatna osoba će morati uspešno da završe program obuke koji obično traje 6-8 nedelja.

Pacijent će imati veoma fleksibilan raspored bez potrebe prevoza od kuće do mesta za dijalizu i nazad. Mnoge alternativne opcije tretmana mogu biti ponuđene.

Aparat za dijalizu kod kuće mora biti povezan sa električnom i vodovodnom mrežom. Prema tome, elektro i vodo instalacioni priključci moraju da budu instalirani ili modifikovani.

Povećaće se potrošnja električne energije i vode.

Potreban je odgovarajući prostor za aparat za hemodijalizu, sistem za preradu vode i medicinski materijal.

Različite opcije kućne hemodijalize

Vreme, dužina i učestalost tretmana kućne dijalize zavise od zdravstvenog stanja i načina života pacijenta.

  • Konvencionalna kućna hemodijaliza, gde se tretmani obavljaju u toku dana, obično tri puta nedeljno po četiri do šest sati.
  • Noćna kućna hemodijaliza, gde se tretmani obavljaju u toku noći, dok pacijent spava, ili svake noći, ili svake druge noći po 8-10 sati.
  • Kratka dnevna kućna hemodijaliza, gde se tretmani obavljaju pet do sedam puta nedeljno, po dva do tri sata.