Opcije lečenja

Jedna bolest, tri načina lečenja

Medicinska sestra pacijentu objašnjava opcije lečenja

Kada vam otkažu bubrezi, na raspolaganju su vam tri osnovna tipa tretmana: transplantacija, peritoneumska dijaliza i hemodijaliza.

Sva tri načina lečenja uspešno se koriste širom sveta – više od dva miliona ljudi živi sa dijalizom.

Koji god način da izaberete, Fresenius Medical Care je tu da vam pomogne i da vas podrži. Kao globalni lider u dijalizi, obezbedili smo kompletan asortiman usluga i proizvoda, bilo za obezbeđivanje optimalnih uslova za transplantaciju, ili za podršku kod peritoneumske dijalize, ili za obezbeđivanje najviših raspoloživih standarda hemodijalize.

Povezane teme

Medicinska sestra drži kutiju za ljudski organ

Transplantacija

Transplantacija je važna tema za hiljade ljudi širom sveta sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom.

Medicinska sestra i pacijent pričaju u centru za dijalizu

Dijaliza

Dijaliza je postupak kojim se zamenjuju neke funkcije bubrega.