NephroCare koristi kolačiće na ovoj veb stranici kako bi poboljšao korisničko iskustvo i pružio najbolju moguću uslugu. Ukoliko nastavite da pretražujete veb lokaciju, slažete se sa našom upotrebom kolačića. Za detalje pogledajte našu politiku privatnosti.

Mogućnosti za karijeru

Razvoj stručnih kadrova

Posvećenost naših specijalizovanih stručnjaka je ključna za dobrobit naših pacijenata. Mi u NeproCare smo odlučni da obezbedimo svojim stručnjacima sve što im je potrebno da svoj posao rade najbolje.

Pomažući našim timovima u dijaliznim centrima da razviju svoje sposobnosti mi unapređujemo kvalitet svojih usluga. Zbog toga podržavamo zaposlene u pojedinačnim centrima mešavinom kontinuiranih programa obuke i obrazovnih sadržaja i prisustvom konferencijama.

Ove mere pomažu da zaposleni budu u toku sa najnovijim kliničkim dešavanjima, kao i organizacionim zahtevima i procedurama.

Kongresi

Ohrabrujemo lekare i medicinske sestre da prisustvuju i učestvuju na međunarodnim kongresima i simpozijumima kao što su ERA-EDTA i EDTNA/ERCA, podnošenjem svojih naučnih radova.

Pored toga, dva puta godišnje organizujemo međunarodne susrete glavnih sestara i medicinskih direktora gde se podstiče razmena vrednih ideja i iskustava, identifikuju se potrebe naše mreže, i pomaže nam se da pronađemo i unapredimo procese rada u dijalizi.

Kontinuirana medicinska edukacija

U toku 2010. počeli smo sa održavanjem redovne koncenzus konferencije – međunarodnog zajedničkog sastanka o upravljanju, koji je kvalifikovan za kredite za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CME). Ova razmena takođe se odvija i na nacionalnom nivou. Organizuju se lokalne koncenzus konferencije, koje su takođe kvalifikovane za akreditacije za kontinuiranu medicinsku edukaciju (CME).

Profesionalni razvoj medicinskih tehničara takođe se aktivno podržava kroz redovne obuke i informativne publikacije kao što je “Nursing Now”, časopis posvećen obuci tehničara i nezi pacijenata.

Učenje preko interneta

U toku 2008. pokrenuli smo platformu za učenje preko interneta. Ona je postala popularni izvor obuke u više od 25 zemalja. Kursevi mogu da se odnose na negu, medicinske ili ne-medicinske teme i dostupni su na lokalnim jezicima.

Program Zadovoljstvo zaposlenih

Da bi bile ostvarene potrebe i očekivanja zaposlenih, Fresenius Medical Care sprovodi anketu o zadovoljstvu zaposlenih svake tri godine.

Ove ankete pomažu da se identifikuju mogućnosti za unapređenje i imaju veoma visok procenat učešća zaposlenih (u proseku 80%).

Anketa je takođe otkrila da se zaposleni identifikuju sa visokim standardima kvaliteta kompanije Fresenius Medical Care; skoro svi ispitanici izjavili su da bi preporučili kliniku u kojoj rade svojim rođacima i prijateljima kojima je potreban dijalizni tretman.

Na pitanje šta bi želeli da poboljšaju, zaposleni su odgovarali da bi želeli da prošire mogućnosti za profesionalnu razmenu i dalji kontinuiran razvoj. Ovo je identifikovano kao jedna od tema na koju će se fokusirati u sledećih nekoliko godina program Zadovoljstvo zaposlenih.

Na osnovu ovih povratnih informacija, mi ćemo dalje razvijati mogućnosti da zaposleni komuniciraju sa kolegama na nacionalnom i internacionalnom nivou, zbog razmene ideja i iskustava.

NephroCare "Excellence" Program