NephroCare koristi kolačiće na ovoj veb stranici kako bi poboljšao korisničko iskustvo i pružio najbolju moguću uslugu. Ukoliko nastavite da pretražujete veb lokaciju, slažete se sa našom upotrebom kolačića. Za detalje pogledajte našu politiku privatnosti.

Integrisani sistem za kliničko upravljanje

NephroCare sistem izvanrednosti

Sistem za kliničko upravljanje omogućava nam da pružamo lečenje visokog kvaliteta i brigu prilagođenu svakom pacijentu uz efikasno korišćenje resursa. U glavne elemente uključeno je sledeće:

  • EuCliD – naš klinički informacioni sistem
  • NephroCare uravnoteženi rezultati
  • Sistem za upravljanje kvalitetom zdravstvenih usluga (HS-QMS)
  • Infrastruktura

Klinički informacioni sistem

EuCliD, jedna od najvećih baza podataka za dijalizu, na čelu je Fresenius Medical Care programa za stalno poboljšanje kvaliteta. To je klinički informacioni sistem koji se koristi za praćenje medicinskih aspekata brige o pacijentima kroz neprekidno anonimno prikupljanje podataka i procenu, čime se poboljšavaju rezultati dijalize. On olakšava obavljanje svakodnevnog posla kliničkog osoblja integrisanjem procesa u tok prikupljanja podataka.

Direktno povezan sa aparatima za dijalizu, sistem praćenja šalje podatke o pacijentima i medicinske parametre iz dijaliznih sesija u sistem za upravljanje podacima, koji takođe proverava celovitost i prihvatljivost podataka.

NephroCare uravnoteženi rezultati

„NephroCare uravnoteženi rezultati“ tj. NephroCare Balanced ScoreCard je jedan od upravljačkih instrumenata NephroCare programa izvanrednosti. Koristi se za praćenje ostvarivanja ciljnih performansi i usmeravanje neprekidnog poboljšanja na svim organizacionim nivoima – od čitave kompanije do jednog centra za dijalizu.

NephroCare uravnoteženi rezultati imaju strateške ciljeve zasnovane na politici kvaliteta kompanije Fresenius Medical Care. Da bi se osigurala usaglašenost sa politikom kvaliteta u svim centrima, pokazatelji performansi određuju se za svaki strateški cilj, sa odgovarajućim namenama.

Sistem za upravljanje kvalitetom zdravstvenih usluga (HS-QMS)

Uvođenjem Sistema za upravljanje kvalitetom zdravstvenih usluga (HS-QMS) u centre za dijalizu, obezbeđujemo negu u dijalizi u skladu sa standardom ISO 9001 I politikom kvaliteta kompanije Fresenius Medical Care:

  • Naši standardi kvaliteta za usluge dijalize fokusiraju se na pružanje najboljih mogućnosti lečenja pacijentima u skladu sa njihovim potrebama.
  • U centrima koristimo sopstvene proizvode, farmaceutske proizvode i postupke visokog kvaliteta – njih stalno dorađuje naš tim za istraživanje i razvoj.
  • Našim pacijentima pružamo sveobuhvatnu terapiju i medicinske savete od kvalifikovanog, veoma motivisanog osoblja i lekara.
  • Pružamo bezbedno okruženje i za pacijente, i za zaposlene u centrima za dijalizu.
  • Sistematski poboljšavamo nivo performansi i efikasnosti neprekidnim prikupljanjem i upoređivanjem podataka kliničkog lečenja, radeći u skladu sa spoljnim i unutrašnjim standardima kvaliteta i rukovodeći centrima na profesionalan način.

Specifični postupci vezani za dijalizu primenjuju se u našim centrima definišući visok standard kvaliteta i bezbednosti za sve centre, na primer, u vezi sa higijenom i kontrolom infekcija, dobrom dijaliznom negom, vodom, koncentratom i tečnosti za dijalizu za hemodijalizu i povezane terapije.

NephroCare centar projektovan za vas

Dobro osmišljen centar za dijalizu i onaj kojim se dobro rukovodi jeste ključni faktor u pružanju najboljeg lečenja za pacijente.

Za izgradnju novih centara ili obnavljanje postojećih lokacija izvršava se detaljna analiza sa ciljem optimizacije procesa dijalize i obezbeđivanja toga da su svi bezbednosni zahtevi ispunjeni.

U svakoj zemlji Fresenius Medical Care ima specifičnu grupu stručnjaka zaduženih za održavanje kontakta sa korporativnim sektorima i obezbeđivanje razvoja bezbednijih, zelenijih i efikasnijih ustanova.

Pođite u kratak virtuelni obilazak NephroCare centra i steknite prvi utisak o našem načinu pružanja nege.

virtuelna klinika